انجمن نیروی تدبیر زنان در یک نگاه

 

انجمن نیروی تدبیر زنان حامی و پشتیبان زنان سزمینمان در جهت توانمندسازی و ارتقای مهارتهای خودباوری می باشد، زنانی که با بردباری و توانایی های منحصر به فردشان بدون شک یکی از پرقدرتترین ارکان خانواده، در هر سه محور اصلی تشکیل و تحکیم و تعالی خانواده است.

در سایه این حمایت، همه زنان ایرانی از طریق آموزش هایی که در حوزه توانمند سازی و توسعه فردی زنان در خانواده و جامعه با سرفصل هایی از قبیل : کسب مهارت­های رفتاری و ارتباطی، ارتقا خودباوری، یادگیری مهارت های فرزندپروری، مهارتهای کارآفرینی اجتماعی ویژه زنان سرپرست خانوار، تقویت مهارت های رهبری و راهبردی زنان درخانواده، در جامعه و در محیط کار و.... خواهند دید،  آینده ای پویا و سالمی را برای خود و خانواده شان به وجود خواهند آورد. نسل پیش رو به دلیل تهاجم فرهنگ دچار بلاتکلیفی هویتی شده اند که این امر عاملی برای ایجاد و گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه شده است، در حالی که نقش زنان در خانواده به عنوان همسر و مادری فداکار خود می تواند منجر به تغییر نگرش و تغییر الگوهای رفتاری ناکارآمد در بین فرزندانشان که نسل آینده این کشور را تشکیل می دهند، شود. نگاه این انجیو یک نگاه آینده پژوهی و هدف آن بازسازی شناختی و تقویت روحیه مشارکت و نوآوری در سلامت خانواده های ایرانی می باشد.

این مجموعه با توجه به این امر که خانواده رکن اساسی جامعه انسانی است و با تاکید بر نقش زن در تحکیم و پایداری خانواده ها، به وسیله فعالسازی فرهنگ سالم زیستن، شاخص های پایداری، تحکیم و تعالی را بیش از پیش در خانواده های ایرانی نهادینه خواهد کرد.

نیروی تدبیر زنان با ارائه بالاترین نوع کیفیت در آموزش­های خود در حوزه توانمندسازی زنان و حفظ حرمت خانواده، یکی از معتمدترین سازمان های مردم نهاد است که با کمک و حمایت های مادی و معنوی خیرین دلسوز و سازمان­ها و شرکت های دولتی، خصوصا معاونت های فرهنگی و اجتماعی سازمان ها که نگاه ویژه ای به بخش مسئولیت اجتماعی سازمان (CFR & CSR) نیز دارند، متغیرهای سلامت اجتماعی را برای سازمان ها و صنایع خصوصی و دولتی تدوین می نماید.

  مدیرعامل این انجمن سرکار خانم دکتر نیروشک به دلیل همکاری های چندساله خود با سازمان جمعیت داوطلبان هلال احمر جزو داوطلب نمونه انتخاب شده و با متمرکز کردن خدمات خود در حوزه زنان و خانواده، متولی فرهنگ تغییر در بین داوطلبان این مرز و بوم نیز بوده است. این انجمن از نظر چند عملکردی بودن خدمات و فعالیت هایش هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی خدمت گذار خانواده بوده است و تلاش خود را در زمینه ایجاد موقعیت های رشد و توان افزایی در بین خانواده ها با نگاه پیشگیرانه دارد.

 

 
عضویت