خدمات انجمن

 

مشاوره:

- مشاوره های فردی شامل: شامل خودشناسی، ازدواج، استعدادیابی و...

- مشاوره های خانوادگی شامل: فرزندپروری، پایداری خانواده و...

- مشاوره گروهی

 

برگزاری کارگاه های آموزشی:

- خودباوری و افزایش اعتماد به نفس

- مهارت داشتن خانواده شاد و سالم

- مهارت های ارتباطی با اعضای خانواده و جامعه و در محیط کار

- کارآفرینی و اشتغال زایی در جهت خودکفایی، استقلال و...

- و...

 

اجرای پروژه های ملی در جهت کاهش آسیب های اجتماعی با رویکرد تحکیم بنیان خانواده و ارائه راهکار

- راهبرد های انتخاب مناسب  ازدواج ماندگار

- اشتغال زنان و سلامت روانی خانواده

- چگونگی ایجاد فرصت های رشد و تحول در زنان خانه دار و در جامعه

- تاثیر نقش توانمندسازی زنان در چرخه اقتصاد

- آشنایی با ناهنجاری های اجتماعی و بلاتکلیفی هویتی در زنان

- نقش توانمندسازی زنان در ضمانت اجرایی کیفیت زندگی در خانواده

- فعال کردن نظام رهبری و راهبردی در زنان

- و....

 
عضویت