غیر نقدی

انجمن نیروی تدبیر زنان، درکنار دریافت کمک‌های نقدی سازمان‌ها آمادگی قبول کمک‌های اهدایی سازمان‌های نیکوکار به صورت کالاهای اهدایی و خدمات را نیز دارد. سازمان شما می‌تواند با ارائه خدمات تخصصی و یا کالاهای تولیدی خود به این انجمن، حامی ما در جهت کاهش آسیب های اجتماعی باشد. با توجه به اهمیت اصل شفافیت در انجمن نیروی تدبیر زنان، برای کلیه اقلام غیرنقدی نیز رسید اهدایی صادر می‌شود و ارزش ریالی آن در حساب‌های انجمن منظور می‌گردد.

پیشاپیش از رویکرد انسان دوستانه سازمان شما سپاسگزاریم.

درباره مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CFR) بیشتر بدانیم!