فرم داوطلب

داوطبان یکی از بزرگ ‌ترین سرمایه های انجمن نیروی تدبیر زنان هستند که هویت اجتماعی این انجمن را تشکیل میدهند. یکی از روش‌های کمک به این انجمن فعالیت داوطلبانه است. تمام عزیزانی که داوطلب کمک به انجمن نیروی تدبیر زنان در راستای پیشبرد اهداف این انجمن هستند فرم زیر را تکمیل کنند.

فرم داوطلب

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, docx, doxc.
عضویت