پیام مدیر عامل

 

با تشکر از لطف و حمایت خداوند باری تعالی در تثبیت اراده و انسجام راسخ در این انجیو که فعالیت های اصلی خود را در حوزه توانمندسازی زنان و خانواده به پیش می­برد و در همین راستا این انجمن موفق به درج پشرفت­های علمی و عملیاتی در خصوص حمایت از فرهنگ تغییر و تحول در خانواده ها بوده است و از شما شهروند ایرانی به عنوان عضوی از اعضای این خانواده از صمیم قلب متشکریم که هم ما را باور دارید و هم در جهت رشد و ارتقای ماموریت این انجمن در کنار ما هستید و ما را همراهی می کنید.

 
عضویت